JAARREKENING

Samenstellen jaarrekening
Een goede, overzichtelijke jaarrekening is belangrijk voor u als ondernemer. Het geeft u een helder inzicht waar uw onderneming staat. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw onderneming.
Bij de jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiële positie van uw onderneming en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode en/of de gemiddelde branchecijfers. Zo wordt inzichtelijk op welke punten u eventueel moet bijsturen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen.
Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen, aan een nieuwe leverancier of aan de fiscus.

Samenstellingsverklaring
Wij zijn u van dienst bij het professioneel samenstellen van uw jaarrekening. Wij verzamelen de benodigde gegevens, verwerken en rubriceren deze. Hieruit volgt uiteindelijk een samenvatting van de financiële informatie in de vorm van een jaarrekening of een andere financiële verantwoording. Wij stellen de jaarrekening samen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Als bevestiging voegen wij een samenstellingsverklaring aan de jaarrekening toe. Zo weet de ontvanger van de jaarrekening dat deze door een accountant met zorgvuldigheid is samengesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Bespreking
Een jaarrekening is niet alleen een cijfermatige weergave van het afgelopen jaar, maar ook een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming. Wij kennen de branche en denken met u mee over mogelijke verbeteringen van uw bedrijfsvoering. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u nemen we de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken naar vooruitzichten, begrotingen, budgetten en toekomstige stappen.


Terug naar pagina Diensten