LOONADMINISTRATIE

De loonadministratie verzorgen wij voor onze cliënten “in eigen huis”. U kunt ons ook tijdelijk inhuren, bijvoorbeeld in geval van ziekte. De loonadministratie wordt gevoerd in een uitstekend softwarepakket.

Om u een idee te geven van onze diensten op het gebied van salarissen volgt hierna een (niet limitatieve) opsomming:
- Verzorging van loonstroken per werknemer.
- Verzorgen loonjournaalpost.
- Verzorgen van de aangifte loonheffing.
- Opstellen arbeidsovereenkomsten.
- Bruto / netto - berekeningen.
- Berekening van de salariskosten per werknemer naar wens.
- Verzorging van ziek- en herstelmeldingen.
- Melding belastingdienst en zorgverzekering.
- Verzorging jaarloonopgaven aan de benodigde instanties.
- Verzorging jaarloonopgaven ten behoeve van werkgever en werknemer.
- Het controleren van nota’s uitvoeringsinstellingen (voorheen o.a. bedrijfsverenigingen).
- Opstellen van bezwaarschriften bij uitvoeringsinstellingen.
- Begeleiding bij controle door de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling.


Terug naar pagina Diensten