WAARDEBEPALING

Voor een nauwkeurig inzicht in de waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel verrichten wij waardebepalingen en due diligence onderzoeken (‘boekenonderzoeken’). Daarvoor analyseren en controleren we de financiële, commerciële, operationele en strategische informatie. De onderzoeken worden meestal uitgevoerd voor een aanstaande koop of verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Bij een overnametransactie is het bepalen van de waarde van een onderneming een belangrijk onderdeel. De uitgevoerde waardebepaling verschaft de handvatten om op basis van argumenten tot een overnameprijs te komen. Uiteraard zal de verkoper een hoge prijs verlangen. De koper daarentegen zal streven naar een zo laag mogelijke prijs. Wij waarderen uw onderneming gedegen en realistisch. Hierdoor minimaliseren we de kans dat u teveel betaalt of te weinig ontvangt.


Terug naar pagina Diensten