HERSTRUCTURERING

De fase waarin een onderneming zich bevindt, bepaalt voor een groot deel hoe en in welke mate de optimale ondernemingsstructuur bereikt kan worden. Veelal wordt bij aanvang van de onderneming gestart als eenmanszaak of firma. Na verloop van jaren kan het voordelig en verstandig zijn de ondernemingsstructuur, en hiermee soms de rechtsvorm, te wijzigen.

Redenen om de ondernemingsstructuur te wijzigen kunnen onder andere zijn:
- Fiscale tariefsvoordelen. 
- Risicospreiding en beperking aansprakelijkheid. 
- Samenwerking met of toetreding door derden. 
- Het onderbrengen van verschillende activiteiten in afzonderlijke vennootschappen. 
- Anticiperen op bedrijfsopvolging. 
- Dividendbeleid.

Voorbeelden van herstructurering zijn:
- Omzetting van een eenmanszaak, maatschap of firma in een BV of CV. 
- Terugkeer uit de BV.
Toelichting: indien een BV (bijvoorbeeld vanuit fiscaal oogpunt) niet de meest aantrekkelijke rechtsvorm blijkt te zijn, kan worden overwogen om de BV een firma of CV met de directeur(en)-grootaandeelhouder(s) aan te laten gaan of om de BV zonder directe belastingheffing te liquideren en de onderneming voort te laten zetten door de directeur(en)-grootaandeelhouder(s). 
- Realisatie van een holdingstructuur met een of meerdere werkmaatschappijen.


Terug naar pagina Diensten