PRE AUDIT SERVICES

Indien u wettelijk controleplichtig bent vervullen wij graag een rol als intermediair tussen u en uw controlerende accountant. Een businesspartner, geen controleur. De cliënten ervaren een toegevoegde waarde doordat er een stuk werk en verantwoordelijkheid overgenomen wordt in de voorbereiding op de jaarrekeningcontrole door de externe controlerende accountant.

Diensten en voordelen waaraan u in dit kader kunt denken zijn:
- Vraagbaak voor uw administratief personeel.
- Opstellen statutaire jaarrekening en publicatiestukken.
- Opstellen rapportages tussentijds.
- Opstellen consolidatie rapportage.
- Onafhankelijkheid van uw controlerend accountant is gewaarborgd.
- U heeft een second opinion.
- Opstellen balansdossier.

Door onze inzet kunnen tevens uw accountantskosten omlaag. “Hoe dan?” zult u zich afvragen. Uw huidige controlerende accountant mag niet én controleren én de jaarrekening opstellen. Dit komt doordat de huidige wet en regelgeving verplichten uw controlerend accountant onafhankelijk te zijn. Zowel het controlewerk als het werk van het opstellen van de jaarrekening wordt nu voor u verricht door uw controlerende accountant tegen eenzelfde hoog tarief. Wanneer wij door u worden ingeschakeld om de jaarrekening op te stellen doen wij dit tegen een redelijk tarief welke naar verwachting lager ligt dan het tarief van uw controlerend accountant.


Terug naar pagina Diensten