RECHTSVORM

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw belastingverplichtingen.

Welke rechtsvormen zijn er?
Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid meestal niet het geval. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft alle rechtsvormen op een rij gezet.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
- Eenmanszaak
- Vennootschap onder firma (vof)
- Maatschap
- Commanditaire vennootschap (cv)

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
- Besloten vennootschap (bv)
- Naamloze vennootschap (nv)
- Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
- Stichting
- Vereniging

Flexibele bv
Sinds 1 oktober 2012 kunt u makkelijker een bv oprichten. Het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn afgeschaft.

Zzp
Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer is geen rechtsvorm. Ook als zzp'er of freelancer moet u een rechtsvorm kiezen.

Welke rechtsvorm past bij uw onderneming?
Dat is geheel afhankelijk van o.a. uw plannen en bedrijfsrisico’s. Wij kunnen u daarin ondersteunen/adviseren. Tevens kunt u op www.mijnbedrijfsvorm.nl een test doen om te bepalen welke bedrijfsvorm het beste bij uw onderneming past. Deze website is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook de verdiepingsvideo 'Rechtsvormen' van de KvK en Belastingdienst kan u helpen bij het maken van uw keuze.

Europese rechtsvormen
Er zijn nog een aantal Europese rechtsvormen, welke u de mogelijkheid bieden grensoverschrijdend met bedrijven uit lidstaten van de Europese Unie samen te werken.

Moet u veranderingen in de rechtsvorm melden?
Veranderingen in de rechtsvorm of het samenwerkingsverband van uw onderneming hebben fiscale en administratieve gevolgen. U moet deze veranderingen melden bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel (KvK). Het is mogelijk dat u bepaalde vergunningen opnieuw moet aanvragen bij uw gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning.


Lees wat Wij voor U kunnen betekenen