U

Welke situatie is van toepassing op u?

Elke situatie heeft zín eigen kenmerken en eigen eisen voor de dienst die wij u leveren.
Hieronder treft u een opsomming met welke zaken u te maken kan krijgen.

Starter?

- Advisering rechtsvorm
- Oprichting B.V.
- Aanvraag fiscaal nummer
- Adviseren (groeps)structuur
- Aanvraag fiscale eenheid
- Opstellen overeenkomsten
- Financiële en loonadministratie
- Financiering en ondernemingsplannen

ZZP-er?

- Advisering rechtsvorm
- Oprichting B.V.
- Aanvraag verklaring arbeidsrelatie (VAR)
- Opzetten en inrichten administratie
- Verzorgen financiële en loonadministratie
- Financiering en ondernemingsplannen

Uw bedrijft groeit?

- Advies over acquisitie en afstoting
- Strategisch advies (consultancy)
- Operationeel advies (inrichting processen)
- Updaten administratieve organisatie
- Detachering van financieel personeel
- Financieringsaanvragen

Bedrijf verkopen?

- Fiscale afwikkeling / Fiscale gevolgen
- Stappenplan / Voorbereidingen
- Ondersteuning bij vinden overnamekandidaat
- Waardebepaling
- Vermogensplanning
- Erfrecht